Контакти для постачальників

Відділ закупок

Начальник відділу

Стужук Ірина Валентинівна
тел.: +38 (044) 490-97-58

Зовнішньоекономічні закупки

Панченко Катерина

тел.: +38 (044) 490-97-48
e-mail: katerina_panchenko@mail.ua

Закупка сировини Рівненська кондитерська фабрика

Караджа Анна

тел./факс:  +38 (044) 490-97-46
e-mail:production@eko.ua

Закупка сировини (спеції)

Ніколаєва Ірина
тел.: +38 (044) 490-97-58

факс:+38 (044)  490-97-44
e-mail: rio@eko.ua

Заступник директора з розвитку

Кацалап Юрій
тел.: +38 (044) 490-97-58