Правила Акції "ВІДПОЧИВАЙ РАЗОМ З ТМ "ЭКО"

 

Правила Акції

"ВІДПОЧИВАЙ РАЗОМ З ТМ "ЭКО"

 

Терміни, що застосовуються в Правилах

Акція – рекламна кампанія "ВІДПОЧИВАЙ РАЗОМ З ТМ "ЭКО" зі стимулювання продажу продукції Торгової марки "ЭКО", що проводиться у відповідності з Правилами з 01 cічня по 19 грудня 2014 року включно.

Виграшний конверт – Конверт який дає право на Отримання призу, визначений Розіграшною комісією в результаті Розіграшу призів.

Конверт – поштовий конверт з вказаною на ньому зворотною адресою, прізвищем, ім'ям, по-батькові відправника та вкладеними у нього трьома упаковками від Приправ ТМ "ЭКО" та оригіналом касового чеку на їх придбання.

Організатор – Приватне акціонерне товариство "Екотехніка" (код ЄДРПОУ 19125454), зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44, к.104, фактичне знаходження за адресою: 03680, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44 корпус 8.

Отримання призу – право на придбання Призу Переможцем за 0,01 грн.

Офіційний сайт Акції www.eko.ua

Переможець – Учасник, який надіслав Виграшний конверт та пред’явив Розіграшній комісії для ідентифікації свій паспорт, ідентифікаційний номер або документ, що його замінює та Повідомлення.

Повідомлення – рекомендованепоштове відправлення з повідомленням про вручення, направлене Розіграшною комісією на адресу Учасника-відправника Виграшного конверту, яке містить повідомлення про набуття Учасником права на Отримання призу.

Правила – дійсні правила проведення Акції, що містять умови та порядок проведення Акції, встановлені Організатором.

Приз

  • один із 20-ти млинків з продукцією ТМ «Эко»

  • оплачений Організатором відпочинок  в  одному з  престижних  готелів Карпат на  2-х осіб  протягом 7-ми діб.

Приправа ТМ "ЭКО" – приправа до борщу, приправа до супу, приправа до спагетті, приправа до піцци, приправа до плову, приправа до страв з картоплі, приправа до салатів, приправа до пельменного фаршу, приправа до гуляшу, приправа до риби, приправа до моркви по-корейськи, каррі гострий, каррі ніжний, приправа хмелі-сунелі, приправа аджика, приправа до грибів, приправа до юшки, приправа до шашлику, приправа до котлет, приправа до курчат, приправа до сала, гриль-приправа, желатин з приправою до холодцю, желатин з приправою до м'са заливного, желатин з приправою до риби заливної.

Розіграш призів – порядок та умови визначення Виграшного конверту, встановлені Правилами.

Розіграшна комісія – комісія у складі 3 осіб, затверджена Організатором для визначення Переможця. Розіграшна комісія створена на весь строк проведення Акції та діє на підставі Регламенту роботи комісії, затвердженого Організатором. Розіграшна комісія здійснює визначення Переможця та контролює дотримання Правил Організатором та Учасниками протягом всього строку дії Акції.

Учасник – фізична особа, що надіслала простим поштовим відправленням на адресу: 03142, м. Київ-142, а/с ТМ "ЭКО" Конверт, за умови дотримання нею вимог та виконання інших умов Правил.

 

1. Організатор та мета

1.1. Організатор є відповідальним за проведення акції.

1.2. Організатор у своїх діях керується Правилами та чинним законодавством України і несе відповідальність за їх дотримання.

1.3. Акція проводиться з метою реклами та стимулювання продажу продукції від ТМ "ЭКО".

1.4. Акція проводиться Організатором за рахунок свого прибутку та не передбачає отримання Організатором виручки та/або відрахувань.

 

2. Територія та період проведення

2.1. Акція проводиться на всій території України в період  з 01 січня по 19 грудня 2014 року включно.

2.2. Період проведення Акції може бути змінений Організатором за його рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

 

3. Умови участі

3.1. Участь у Акції є безоплатною.

3.2. У Акції можуть приймати участь фізичні особи, які: мають повну цивільну дієздатність; досягли 18 років; зареєстровані за місцем проживання/перебування в Україні; відповідають вимогам та виконують умови Правил.

3.3. Не мають права приймати участь у Акції співробітники Організатора та їх родичі, члени родини (подружжя, батьки, діти, брати, сестри), а також особи, які не відповідають вимогам та/або не виконують умови Правил.

3.4. Для участі у Акції необхідно:

3.4.1. У період проведення Акції придбати 3 (три) Приправи ТМ «ЭКО» та отримати у продавця касовий чек (чеки) на їх придбання.

3.4.2. Вкласти 3 (три) упаковки від придбаних Приправ ТМ «ЭКО» та оригінал касового чеку (чеків) на їх придбання в конверт та відправити Конверт за адресою:

03142, м. Київ-142, а/с ТМ "ЭКО".

Обов’язково! Перед відправкою необхідно розбірливо вказати на Конверті зворотну адресу, прізвище, ім'я, по-батькові, а також контактний номер телефону відправника.

3.5. Особа, яка дотрималась вимог п.п.3.1. – 3.4. Правил набуває статусу Учасника.

3.6. Учасник погоджується, що у разі перемоги у Розіграшу призів, його прізвище, ім'я, по-батькові та інші особисті дані, зображення, інтерв’ю з ним та інші матеріали можуть бути безоплатно використані Організатором у цілях, пов’язаних з проведенням Акції, у строки її проведення.

3.7. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, захисту персональних даних. Надання інформації іншим особам можливе лише на підставах і в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

4. Права та обов’язки

4.1. Учасник має право:

4.1.1.Відправляти в період проведення Акції необмежену кількість Конвертів.

4.1.2. У разі визнання його Переможцем, отримати Приз.

4.1.3. Відмовитись від отримання Призу.

4.1.4. Звертатись за роз’ясненнями умов акції до Організатора.

4.2. Учасник зобов’язаний:

4.2.1. Уважно ознайомитись з Правилами та дотримуватись їх умов.

4.3. Організатор має право:

4.3.1. Вимагати від Учасників дотримання вимог Правил та законодавства України.

4.3.2. З метою підтримки інтересу до Акції, включити в призовий фонд Додаткові призи.

4.3.3. Змінити строки проведення Акції.

4.3.4. Відмовити Учаснику в отриманні Призу у разі:

-непред’явлення Учасником Повідомлення;

-пред’явлення Учасником Повідомлення, яке неможливо ідентифікувати внаслідок недбалого його зберігання або пред’явлення підробленого Повідомлення;

-ненадання Учасником зумовлених п.7.1. Правил документів та відомостей;

-прострочення Учасником строків, передбачених п.7.1. Правил;

-незгоди Учасника з участю у рекламних заходах Організатора, передбачених Правилами.

4.4. Організатор зобов’язаний:

4.4.1. Дотримуватись при проведенні Акції Правил та законодавства України.

4.4.2. Забезпечувати Учасників повною, необхідною, достовірною інформацією щодо умов Акції.

4.4.3. Невідкладно після проведення Розіграшу направити Учаснику, що надіслав Виграшний конверт, рекомендоване поштове відправлення з повідомленням про вручення, яке містить Повідомлення.

4.4.4. У разі дотримання Переможцем вимог Правил, видати йому Приз.

4.4.5. Виступити податковим агентом Переможця.

4.5. Організатор та Учасники мають також інші права та обов’язки, визначені Правилами та законодавством України.

 

5. Призовий фонд.

5.1. Призовий фонд формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, характеристики Призів визначаються Організатором.

5.2. Призовий фонд Акції складається з Призів та Додаткових призів, кількість яких відповідатиме строку проведення Акції та кількості розіграшів призів.

5.3. Призовий фонд Акції обмежений і складає зазначену в п.5.2. Правил кількість Призів.

5.4. Організатор залишає за собою право збільшити кількість Призів Акції або додатково включити в Акцію інші призи, не передбачені Правилами.

5.5. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно кількістю Призів зазначеною в п.5.2. Правил.

5.6. Заміна Призів видачею їх грошової вартості не допускається.

 

6. Порядок Розіграшу призів

6.1. Надісланий Учасником Конверт зберігається Організатором нерозпечатаним до дати Розіграшу призів. У випадку, якщо надіслане Організатору поштове відправлення не містить зворотної адреси та не відповідає іншим вимогам та умовам Правил, таке поштове відправлення участі у Розіграшу призів не приймає.

6.2. В черговому Розіграші призів приймають участь Конверти, отримані Організатором станом на дату, що передує черговій даті Розіграшу призів. Конверти, отримані Організатором пізніше вказаної дати, приймають участь у наступному за чергою Розіграшу призів.

6.3. Всі отримані Організатором Конверти складаються Розіграшною комісією в картонний короб. Організатор гарантує, що картонний короб не є лотерейним обладнанням та/або технічним обладнанням (пристроєм) і не включає в себе такі пристрої. Короб виготовлений виключно для розіграшу призів Акції шляхом випадкового визначення Виграшного конверту.

6.4. Складені в картонний короб Конверти ретельно перемішуються, після чого один з членів Розіграшної комісії через спеціальний отвір в коробі навмання виймає один Конверт.

6.5.Конверт, вказаний у п.6.4. невідкладно розпечатується для перевірки вмісту.

6.6. У разі відсутності у Конверті хоча б одного з предметів, визначених Правилами, результат Розіграшу призів анулюється, а Розіграшна комісія повторно діє у спосіб визначений п.п.6.4. – 6.5. Правил.

6.7. У разі відповідності вмісту Конверта Правилам, такий Конверт оголошується Виграшним конвертом, а результат Розіграшу призів невідкладно вноситься в Протокол встановлення результатів Розіграшу призів та в таблицю проведення Розіграшу призів як Виграшний конверт. Результат Розіграшу призів є остаточним і перегляду не підлягає.

6.8. Невідкладно після підписання Протоколу про встановлення результатів Розіграшу призів:

-Учаснику, яким надісланий Виграшний конверт, направляється Повідомлення;

-Конверти, які приймали участь у проведеному Розіграшу призів, вилучаються і надалі не приймають участі в Акції.

6.9. Публічне оголошення з результатами Розіграшу призів відбувається на Офіційному сайті Акції протягом п’яти календарних днів від дати чергового проведення Розіграшу призів.

6.10. Розіграш призів відбувається поетапно, а саме:

- 1 етап: 01.01.2014 – 31.03.2014; розіграш – 01.04.2014

- 2 етап: 01.04.201431.06.2014; розіграш – 01.07.2014

- 3 етап: 01.07.2014 – 30.09.2014; розіграш – 01.10.2014

- 4 етап: 01.10.2014 – 18.12.2014; розіграш – 19.12.2014

Розіграш призів відбувається в приміщенні Організатора за адресою: 03680, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44 корпус 8 без присутності Учасників.

6.10. У разі прийняття Організатором рішення про продовження строків Акції, інформація про наступні дати Розіграшу призів буде публічно оголошена на Офіційному сайті Акції.

 

7. Умови отримання Призів

7.1. Для отримання Призу Учасник зобов'язується не пізніше 30 календарних днів від дати певного публічного оголошення про результати Розіграшу призів згідно п.6.9. Правил:

7.1.1. Пред’явити Розіграшній комісії паспорт громадянина України з відповідною реєстрацією за місцем проживання/перебування та надати комісії його копію.

7.1.2. Пред’явити Розіграшній комісії Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру або документ, що її замінює та надати комісії її копію.

7.1.3. Передати Розіграшній комісії для ідентифікації Повідомлення.

7.1.4. За пропозицією Організатора прийняти участь у рекламному заході Організатора (інтерв’ю, відео-, фотозйомка, інше) щодо проведення Акції.

7.2. Ідентифікація Повідомлення здійснюється безпосередньо Розіграшною комісією. У разі виникнення у Розіграшної комісії сумнівів щодо справжності Повідомлення, Організатор має право прийняти рішення про проведення експертизи із залученням відповідних фахівців.

7.3. Після ідентифікації повідомлення Учасник визнається Переможцем.

7.4. Переможець має право на Отримання Призу безпосередньо в приміщенні Організатора, або поштовим відправленням, здійсненим за бажанням Переможця за рахунок та силами Організатора на адресу, вказану Переможцем.

Надсилання Призу поштовим відправленням здійснюється Організатором в межах України, виключно у випадку проживання/перебування Переможця поза межами м. Києва.

7.5. Переможець має право відмовитись від Отримання Призу, про що він зобов’язаний письмово повідомити Розіграшну комісію протягом 30 календарних днів від дати певного публічного оголошення про встановлення результатів Розіграшу призів.

7.6. Прострочення Учасником строку, визначеного п.7.1. Правил позбавляє його права на Отримання призу. Претензії з цього приводу Організатором не розглядаються, компенсація за неотриманий Приз не видається.

7.7. Організатор має право відмовити Учаснику в Отриманні Призу у випадку недотримання Учасником умов п.п.3.2., 3.3., підпункту 4.3.4. п.4.3, підпунктів 7.1.1.- 7.1.4. п.7.1. Правил.

7.8. Отримання Призу Переможцем підтверджується підписанням Організатором, в особі члена Розіграшної комісії, та Переможцем або його повноважним представником, акту приймання-передачі Призу.

7.9. Право власності на Приз, а також ризики його випадкового пошкодження або знищення (втрати) переходить від Організатора до Переможця з моменту підписання ними Акту приймання-передачі Призу.

7.10. Копії документів, переданих Організатору, поверненню Учаснику не підлягають.

8. Обмеження та інші умови

8.1. В разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили), а саме: війни, воєнних дій, блокади, інших дій держави; пожеж, повеней, іншого стихійного лиха; прийняття органами влади та/або органами місцевого самоврядування законодавчих та/або розпорядчих актів, які унеможливлюють виконання Організатором своїх зобов'язань, він звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 90 календарних днів, Організатор має право на припинення Акції і не несе відповідальності за таке припинення.

8.2. Організатор не несе відповідальності за неотримання Призу Переможцем, якщо це сталось внаслідок причин, не залежних від Організатора (помилки в роботі служб доставки, неправильно вказаної Переможцем адреси отримання Призу, прострочення строків звернення і т.п.).

8.3. Організатор не несе відповідальності за неможливість Переможця використати Приз за призначенням з будь-яких причин.

8.4. Отриманий Переможцем Приз поверненню або обміну Організатором з будь-яких причин не підлягає.

8.5. Учасник несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

8.6. У разі виникнення спірної ситуації щодо умов проведення Акції, тлумачення та дотримання Правил, рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

8.7. Акція є договором приєднання, умови якого встановлені Організатором та викладені в Правилах. Відправкою Конверта особа приймає умови цього договору, зобов'язується їх дотримуватись та дає згоду на те, що може бути позбавлена права участі у Акції у разі їх порушення.

8.8. Інформування щодо строків проведення та інших умов Акції здійснюється Організатором виключно на Офіційному сайті Акції або за телефонами (044)-490-97-62.